top of page
Bio_Page_banners.jpg

Alles is energie en energie draagt informatie

Visie

Alles is energie en energie draagt informatie

Mijn ervaren van de wereld is dat wij één groot AL zijn. En dat alles energie is. Energie die informatie draagt die voorbij alle lineaire tijdlijnen gaat. In de grote energetische eenheidssoep die wij met elkaar vormen, is alle informatie over alles en iedereen en alle tijdlijnen tegelijk te vinden. Als een grote kosmische bibliotheek waartoe iedereen toegang heeft, maar waar maar weinigen weet van hebben of hun weg in weten te vinden. Omdat ons dit ontnomen is door kerk en staat. Want stel je voor; wie deze kennis bezit, is almachtig. En wanneer iedereen almachtig is, heeft de kleine elite, de bovenlaag, geen alleenrecht en onuitputtelijke rijkdom meer. 

Wat mediums, heldervoelenden doen, wat iedereen in mijn beleving kan, is contact maken met dit grote informatieveld, met de kosmische bibliotheek. En dit gaat dus voorbij tijd en ruimte. Contact maken met de overledenen of blikken in de toekomst werpen, voelen wat een ander voelt, waar blokkades zitten in iemands systeem, zien welke emotionele overleeftactieken iemand inzet, specifieke informatie, namen, plaatsen doorkrijgen; het lijkt vaak zo bijzonder en ongelooflijk, maar is eigenlijk ons aller diepste vermogen, omdat onze wereld één groot orgaan is, waarin alles met alles verbonden is. Wij zijn samen één.

 

Samen vormen we dus een groot eenheidsveld waarin alles dat ooit heeft bestaan, wat nu bestaat en wat nog zal ontstaan, tegelijk aanwezig is. Heden, verleden, toekomst. Alles bestaat tegelijkertijd. Niets verdwijnt ooit werkelijk uit ons systeem. Alles verandert alleen voortdurend van plek en hoedanigheid, zoals in de herfst de bladeren van de boom vallen en humus vormen voor nieuwe bomen. En bij iedere transformatie, schuift alles mee. Dit principe geldt voor het grote informatieveld, maar ook voor subveldjes zoals je gezin van herkomst, je hele voorouderlijn, je huidge familie, en alle andere mogelijke groepen zoals collega’s, vrienden, projecten, netwerken etc. Daarnaast heeft ieder van ons een eigen energieveld. Alles interacteert met alles, beïnvloedt, alles. Wat jij heelt in jezelf, heel je voor je voor je voorouders, je kinderen, voor de wereld.

In al het werk dat ik doe, of dat nu readings, healingsessies, healingcircles, opstellingswerk is of creatieve expressie, werk ik met dit grote informatieveld en jouw persoonlijke informatieveld. Ik breng je terug in contact met dat veld, met je emoties, je verlangens, je struggles, het grote en het kleine plaatje, je kleine menselijke hart en je grote hart dat het eenheidsbewustzijn is. Ik help je herinneren. Kijk en voel met je mee. Help je je te verbinden met jouw emoties, en jouw informatievelden. Want het idee van het leven – is mijn diepste overtuiging – is groei. En groei ontstaat door healing. Healing van dat wat gevoeld, erkend, en genoemd wil worden.  Alles wat nog niet emotioneel is verwerkt, zelfs al was dat een gebeurtenis twee generaties voor jou in je familie, snakt ernaar om gezien, gevoeld en erkend te worden. Wanneer dit gebeurt, laat het jou los en heeft er heling plaatsgevonden waardoor jij je groei kunt vervolgen. Iedere emotie, iedere schrik, ieder trauma, iedere verzwegen of onderdrukte ervaring wacht op verlossing. Zolang we iets nog niet  aankijken, of erkennen, blijft het aanwezig in ons energieveld, van waaruit het ook situaties en mensen blijft aantrekken die hierop aanhaken of meeresoneren. Niet voor niets kiezen we vaak partners met gelijke traumathema’s en achtergronden. Worden we steeds opnieuw opgelicht omdat dat ergens in de voorfamilie ernstig is gebeurd, komen geweld, eenzaamheid, alcohol, misbruik of kindersterfte steeds terug in ons leven omdat het in het verleden heeft plaatsgevonden en nog steeds niet is aangekeken. 

Alles wat we beetpakken, doorvoelen, erkenning geven, accepteren en eren, laat ons los. En kan oplossen in het grote geheel, transformeren, plek maken. Hoe meer we met z’n allen verwerken en loslaten, hoe meer we als mensheid in dit systeem kunnen evolueren naar een hoger bewustzijn, naar meer liefde en meer verbinding. Naar herinnering van onze onschuld, onze zuiverheid. Naar dat we allemaal in essentie liefde zijn. Ons hele energetische eenheid is als een challenge om naar een hoger plan te groeien door healing. Het hele leven is gericht op groei en ontwikkeling. 

En precies dit is wat ik in mijn werk doe met behulp van mijn hoog bewustzijn, mijn heldervoelen en – weten; afstemmen op- en lezen van energie, en jou helpen zelf weer terug in verbinding te komen met je gevoelswereld, je ware natuur, je onschuld. Ik gebruik daarbij allerhande in de loop der jaren verzamelde tools zoals innerlijk kindwerk, creatieve expressie, ceremonie, geleide visualisatie, energiewerk, lichaamswerk, aanraking en allerlei andere vormen van emotionele release. En ik voel hierin echt een heilige opdracht, een voorgaan, een levensmissie. 

Welkom.  

bottom of page